Daily Archives: November 9, 2016


IMG_7002-1.jpg
   After some leisure time, now back to working on Rin – our own SciFi TV series – for the next 10 days. / Sau được đi chơi, giờ đang viết kb cho dự án mình, RIN một phim khoa học viễn tưởng. Phải xong trong 10 ngày.

Rin – my SciFi film