Daily Archives: November 19, 2018


94e3617c-56f2-4f3d-b5c5-01120bbf2fad.jpg
Bà con ơi, Rảnh thì đến cùng Lâm Vissay giao lưu với khán giả của Hậu Duệ Mặt Trời Vietnam! / Our tv show’s wrap party and meet up with the fans. #diễnviên

Meet and greet