Daily Archives: April 10, 2019


84cce421-127c-459e-99fd-416ee84c01b0
Ngày quay thứ 9. Danh tiếng trong quá khứ không giúp gì đc, danh tiếng tương lai không thể biết đc vậy thì tiếp tục xây dựng nó thôi. / Shooting day 9. Past achievements doesn’t count, the future who knows, what’s left is the now, keep working on shaping […]

It all starts again!


snapseed
Ngày quay thứ 2. Chọn ai đây bây giờ? / Shooting day nr 2. Who to choose? Haiza… #phimhopdongbanminh #GiovanniVietnam #QuánÔLâm #artCafe #comfortFoodRestaurant #performanceAndEventVenue #quanolam #WurstandBeer @www.facebook.com/quanolam #actor #indieMusic #originalSongs #LamVissay #Vissay #SingerSongwriter

New film shooting „hợp đồng bán mình”