My childhood dream

IMG_4546.JPG

Spread the love

  

Please watch this clip that I produced and help me fulfil my childhood dream to become true: a Science-Fiction film made in Vietnam with me in the lead role :). Watch and like it if you do so. 

Hãy xem cái clip này mà Lâm tự sản xuất để thành công theo đuổi cái sự đam mê của mình: vai chính trong một phim tiểu thuyết hư tưởng khoa học quay tại Việt Nam. Hãy xem và like nếu bạn thấy nó hay nhé!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *