Product launch of Lychee

ca-si-02.jpg

Spread the love

Chào buổi sáng cuối thu bằng một buổi diễn tuyệt vời của tôi cùng Thao Trang.

Chúng tôi rất vui vì được mang đến cho khán giả những bài hát đầy năng lượng.

Và tôi tin, sản phẩm mới “82x Sakura- Nước uống đẹp da cao cấp của Lychee” cũng sẽ ngày càng thành công.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *