Rhett Butler

IMG_7169.PNG

Spread the love

  
Mình được đón nhận lời khen của cô bé trong đoàn phim, ng chụp ảnh set là mình nhìn giống dv Rhett Butler trong phim Cuốn theo chiều gió. Nghe vậy tôi thích. Clark Gable và Erol Flynn đều có râu mép và tôi rất thích phim cũ đen trắng của 2 bạn ấy.

/

Got a compliment that I look like Rhett Butler in Gone with the wind from one of the filmcrew, the set photographer. Nice. In fact I like it. Clark Gable and Erol Flynn had these mustaches and I love the old black and white films they did.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *