Happy event Live show, 28/08/21

8H TỐI NAY!!!!
Chúng tôi dã sẵn sàng!

Lâm sẽ stream hát trực tiếp và phát một số MV mà Lâm diễn xuất (một video có hơn 160 triệu lượt xem trên YouTube).
Ngoài ra còn có một bộ phim ngắn Lâm đạo diễn.
Mọi người có thể “tám” chuyện với Lâm về “Gott und die Welt” tại đây trên Zoom: https://tinyurl.com/Acoustic-Chill-with-Vissay hoặc theo dõi trên Facebook livestream: https://www.facebook.com / VissayL

Mấy ngày này Internet quá tải nên có thể bị lag, nhưng VUI LÀ CHÍNH phải không nào!!!!
/
Tonight 8pm tune in! We are ready!

I will sing a few songs live and will play some music videos that I am acting in (one has more than 160 Million YouTube Views) and a short film I directed. You can either talk with me about “Gott und die Welt” here on Zoom: https://tinyurl.com/Acoustic-Chill-with-Vissay or silently watch me on my Facebook livestream: https://www.facebook.com/VissayL

Please consider these days the Internet is overloaded so you might encounter some distortion or lag, please bear with me.

cheersAcoustic_Chill_with_Vissay

#Acoustic_Chill_with_Vissay #LâmVissay #actor #diễnviên #singersongwriter #IndiSaigon #album_quenluonhetdi #ca_nhạc_sĩ #Chill_cùng_Vissay #AyaVn

📸 Hoang Thien Long Nguyen

Follow my YouTube channel:
http://bit.ly/lamvissay_youtube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *