Happyness, 18/09/21

————————–

Hạnh phúc – theo tôi – chỉ có được nếu mình sống ngay thời điểm này, chỉ là ở bất kỳ thời điểm nhất định. Bạn sẽ không hạnh phúc nếu cứ mãi kiếm tìm hạnh phúc.

#LâmVissay #actor #diễnviên #singersongwriter #IndiSaigon #album_quenluonhetdi #ca_nhạc_sĩ #Chill_cùng_Vissay #AyaVn

Follow my YouTube channel:
http://bit.ly/lamvissay_youtube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *