Vissay’s living room session, 19/4/20

Social distancing doesn’t keep me from performing:
Friends, join my first online live streaming music show!

Grab yourself a drink and just relax, I’ll take care of the rest!

Please book a free ticket so that you can get an invitation mail with details and ZOOM link (for a live video chat): https://bit.ly/vissay_vibe

or as YouTube live-stream (for a text-chat with 10 seconds-YouTube-delay. will be starting at 4pm – GMT+7, HCMC – , Sunday 19/04/20):
https://youtu.be/ReXDKgLcIJg

/

Việc cách ly cũng không thể ngăn niềm đam mê cho âm nhạc.
Hôm hãy xem Lâm hát trực tuyến đầu tiên trên mạng xã hội.

Các bạn chỉ việc ngồi đó và thưởng thức, còn lại để Lâm lo.

Vui lòng đặt vé miễn phí để bạn có thể nhận được thư mời với thông tin chi tiết và liên kết ZOOM:
https://bit.ly/vissay_vibe

hoặc dạng phát trực tiếp trên YouTube (sẽ bắt đầu lúc 4 giờ chiều ngày 19/04/20):
https://youtu.be/ReXDKgLcIJg

#ca_si_LamVissay #VissaysLivingRoomSession #free_show #SingerSongwriter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *