Cover song, hon ca yeu, 28/04/20

I’m still alive. My first Vietnamese cover with a band. For the full video click here:

https://youtu.be/jh2YcAeHQsU
/
Vẫn là Lâm đây. Và bài cover tiếng Việt đầu tiên của Lâm với ban nhạc. Một bài dễ thương được hát từ ông trùm Lâm Vissay. Để nghe bản full click vào đây:

#LâmVissay #singer_songwriter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *