Đêm ấy mv, 30/05/22

Đây là MV mới của tôi có tên “ĐÊM ẤY”.
Một đống người tham gia. Tôi sẽ nhắc đến tất cả người đó! Nhưng bây giờ, hãy để tôi giới thiệu với các bạn: Leanne Ann , một phụ nữ rất hấp dẫn và duyên dáng, nữ diễn viên chính của tôi. Thật là tuyệt vời khi được làm việc với em. Em rất chuyên nghiệp và chăm chỉ.
/
My upcoming music video “That night”.
A bunch of people involved. I will tag you all fellas! But for now, let me introduce to you the very attractive and charming Leanne, my main actress. It was great fun to work with you on this em. You were very professional.

#LâmVissay #actor #diễnviên #singersongwriter #IndiSaigon #album_quenluonhetdi #ca_nhạc_sĩ #Chill_cùng_Vissay #Vissay_Cascara_Cherry_Tea #and_now_another_MV_so_whaaaaaat

Follow my YouTube channel:
http://bit.ly/lamvissay_youtube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *