Đêm ấy music video release, 10/07/21

Hôm nay bài hát mới của tôi có tên “ĐÊM ẤY” đã được phát hành bởi Spotify, Itunes và 15 kênh khác. Hãy lắng nghe đây:

https://bit.ly/dem_ay_itunes

https://bit.ly/dem_ay_spotify

Cảm ơn người bạn Trí Minh của tôi, người đã chịu trách nhiệm sản xuất và mix&master. Tôi biết anh ấy từ khi tôi chuyển sống về Việt Nam 9 năm trước và cuối cùng chúng tôi đã thu được vài bài hát.

Cũng xin cảm ơn Lewis Wright, người đã điều chỉnh và mix thêm cho nó nghe hay hơn.

Ngày mai, 1 giờ chiều Chủ nhật, ngay sau trận đấu của McGregor, chúng tôi sẽ phát hành video âm nhạc trên YouTube:
https://youtu.be/9uiIab7G0ac

/

Today my new song “ĐÊM ẤY” was released by Spotify, Itunes and 15 other channels. Have a listen:

https://bit.ly/dem_ay_itunes

https://bit.ly/dem_ay_spotify

Thanks a lot to my friend Tri Minh who was in charge for the production and mixing and mastering. I know him since I moved to Vietnam 9 years ago and finally we recorded something together.

Thanks also to Lewis Wright who did some nice tuning and mixing.

Tomorrow, Sunday 1pm right after the McGregor fight we are going to release the music video on YouTube: https://youtu.be/9uiIab7G0ac

Text & Song by Lâm Vissay
Music & arrangements by Tri Minh
Mix & Master by Tri Minh & Lewis WrightLâmVissay #actor #diễnviên #singersongwriter #IndiSaigon #album_quenluonhetdi #ca_nhạc_sĩ #Chill_cùng_Vissay

#LâmVissay #actor #diễnviên #singersongwriter #IndiSaigon #album_quenluonhetdi #ca_nhạc_sĩ #Chill_cùng_Vissay

#Vissay_Cascara_Cherry_Tea

Follow my YouTube channel:
http://bit.ly/lamvissay_youtube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *